Hadassa Care BV heeft een Raad van Toezicht

De RvT houdt zich o.a. bezig met:

  • Het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
  • Het houden van toezicht op financiële zaken
  • Het goedkeuren van besluiten van de RvB / het CvB
  • Het geven van advies, gevraagd en ongevraagd
  • Toezicht op naleving van wet- en regelgeving
  • Externe plicht: het stellen van kritische vragen

De RvT vergadert een keer per kwartaal.

Samenstelling:
Mw. E. Aarden; voorzitter
Mw. S. Sandaal; penningmeester
Mw. S. Emanuelson; secretaris

Contactgegevens:
rvt@hadassacare.org  

Contactgegevens:

Hadassa Care B.V.
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
020-2357183
06-17634058
KvK: 80754643

© 2023. Hadassa Care. Alle rechten voorbehouden. | Website door:  Eagleitservices.nl