Hulp bij het huishouden 

Ondervindt u problemen bij het schoonhouden van uw leefomgeving of bij het verrichten van andere huishoudelijke taken? Deze problemen kunnen ontstaan door onder andere ouderdom, ziekte of lichamelijke beperkingen. U kunt in de meeste gevallen een beroep doen op uw sociale netwerk maar indien die optie voor u niet mogelijk is dan helpen wij u graag bij het aanvragen van een indicatie voor Hulp bij uw Huishouden (HBH).

Hadassa Care levert op dit moment Huishoudelijk Hulp via de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Onze doelstelling is om onze huishoudelijke hulpverlening verder uit te breiden naar de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). We zijn momenteel actief in de stadsdelen Amsterdam- Oost,

-West (Sloten, Osdorp), -Zuid en –Zuidoost. Wij kunnen onze werkgebied ook uitbreiden naar regio Groot Amsterdam, met daarbij Weesp, Driemond, Diemen en Duivendrecht. Mocht u niet woonachtig zijn in één van deze regio’s maar toch HBH via ons willen aanvragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen op basis van uw hulpvraag/situatie met u meedenken over een passende hulpverlening.

Hoe vraagt u HBH aan en wat kost het?

Er zijn meerdere opties voor het aanvragen van Hulp bij het Huishouden:

  • Indien u zich aanmeldt bij ons, zullen wij u assisteren bij uw aanvraag van een indicatie voor Hulp bij uw Huishouden.
  • U kunt contact opnemen met het Buurt­team, indien u ver­wacht dat u naast hulp bij het huis­hou­den nog verdere on­der­steu­ning no­dig heeft. Kijk op buurt­teamam­ster­dam.nlvoor de relevante adres­sen en te­le­foon­num­mers.
  • Kies een or­ga­ni­sa­tie uit de lijst met zorg­aan­bie­ders hulp bij het huis­hou­denen neem con­tact op.
  • U kunt voor de aanvraag ook een beroep doen op de cliëntenondersteuners van bijvoorbeeld Cliëntenbelang Amsterdam.
  • Voor huishoudelijke hulp betaalt u altijd een eigen bijdrage die geïnd wordt door het Centraal Administratiekantoor.

Eigen bijdrage

U bent verplicht een wettelijke bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) te betalen, zodra u een indicatie heeft verkregen voor HBH vanuit de Wmo of Wlz en u ook gebruik maakt van deze zorg. Deze bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen vanaff 18 jaar en ouder. Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en Wmo.  De rekening van de CAK ontvangt u één keer per vier weken.

De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u door middel van de rekenhulp stap-voor-stap berekenen. De rekenhulp is te vinden op www.hetcak.nl.

 

Wachtlijst?

Hadassa Care heeft GEEN wachtlijst voor Hulp bij het Huishouden. Dit is anders bij vele  (gecontracteerde) zorgorganisaties in Amsterdam, die wel een wachtlijst hebben. U kunt ruim een jaar wachten voordat u daadwerkelijk hulp kunt krijgen.

Een andere Zorgaanbieder

Het kan voorkomen dat u als cliënt de wens heeft om van zorgaanbieder te wisselen of dat u van WMO naar ZIN wilt veranderen. Ook in deze situaties staan wij klaar voor u.

Contactgegevens:

Hadassa Care B.V.
Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
020-2357183
06-17634058
KvK: 80754643

© 2023. Hadassa Care. Alle rechten voorbehouden. | Website door:  Eagleitservices.nl